LỌC TÁCH DẦU MÁY NÉN KHÍ HITACHI

LỌC TÁCH DẦU MÁY NÉN KHÍ HITACHI

Trang chủ » LINH KIỆN MÁY NÉN KHÍ » LỌC TÁCH DẦU MÁY NÉN KHÍ HITACHI » LỌC TÁCH DẦU MÁY NÉN KHÍ HITACHI

    LỌC TÁCH DẦU MÁY NÉN KHÍ HITACHI

 Machine Model  Separator  Air Filter  Oil Filter Contact
OSP-11U5A-15U5A  21114040 21117211   sales.asianco@gmail.com
OSP-11E5-15E5  50533021 50532330    sales.asianco@gmail.com
OSP-11MA/MAR/15SA
SAR/15MA/MAR
52553021 52552330 52535910 sales.asianco@gmail.com
OSP-22SA/SAR/22MA/MAR 52303021 52302330 52305910 sales.asianco@gmail.com
OSP-22U5A I/AR 36014040 21717211   sales.asianco@gmail.com
OSP-22D5/E5AR/AR  36014040 21717211  
OSP-37SA/SAR/MA/MAR 52323021 52322330 52305910 sales.asianco@gmail.com
OSP-37SAI 55303021 52322330 52305910 sales.asianco@gmail.com 
OSP-37U5A I/AR/A Ⅱ /37U5AR 36214040 21717211   sales.asianco@gmail.com
OSP-55UA I/A Ⅱ /55E5A  Ⅱ 29414040 29417211   sales.asianco@gmail.com
OSP-56SA/SAR/55MA/MAR 52303021 52652330 56645910 sales.asianco@gmail.com
OSP-75SAL/MAL 52323021 56972330 52815910
Hotline tư vấn miễn phí: 0938450890
Zalo